'Račak - 10 godina posle'
Od policijske akcije preko NATO intervencije do haškog fijaska.
Dokumentarni film autora Slavena Kranjca govori o događajima koji su prethodili i bili povod NATO intervencije 1999. godine.
To je film o manipulaciji telima stradalih Albanaca.
U filmu govore učesnici u procesu rasvetljavanja slučaja Račak: Vilijam Voker, šef kosovske verifikacione misije, prof. dr. Helena Ranta, šef forenzičkog tima EU, Reno Žirar, novinar 'Figaroa', Goran Radosavljević Guri, komandant akcije Račak, prof. dr. Slaviša Dobričanin, šef forenzičkog tima SRJ, Bogoljub Janićijević, načelnik SUP-a Uroševac, Danica Marinković, istražni sudija i advokat Branislav Tapušković, prijatelj suda (amici curiae) u slučaju protiv Slobodana Miloševića.