'De zaak Milosevic'
VPRO 20030921 -  Rond de oorlog in het voormalig Joegoslavië speelt beeldvorming een belangrijke rol.  Want klopt het beeld wat is ontstaan over de oorlog in het voormalig Joegoslavië (en over de rol van Slobodan Milosevic), met de werkelijkheid? Regisseur Jos De Putter probeert met zijn 'Kanttekeningen bij het proces' de verhalen achter het ontstane beeld te reconstrueren en ontdekt dat er veelvuldig wordt gemanipuleerd door alle betrokken partijen.
Beelden van concentratiekampen, massaslachtingen en executies staan op ons netvlies gebrand.  Deze beelden werden de iconen van het Servische kwaad dat zijn heerschappij op de Balkan probeerde te vestigen.  En deze beelden droegen er in belangrijke mate toe bij dat er een oorlogstribunaal werd opgericht.
In 'De zaak Milosevic' wordt duidelijk dat de verdachte zich behalve tegen de formele aanklachten, ook tegen de beeldvorming moet verdedigen.  De programmamaker worstelt met de vraag in hoeverre Milosevic nog op een rechtvaardige manier wordt berecht.  De voor- en tegenstanders van de voormalige president dwingen de kijker door hun bijdragen aan de film, opnieuw na te denken hoe hij zich moet verhouden tot de beelden die hem worden voorgeschoteld.
Het aanvankelijke optimisme van Carla del Ponte op een goede afloop van de zaak Milosevic wordt door Paul de Waart, hoogleraar Internationaal Volkerenrecht, getemperd.  De Waart maakt zich grote zorgen over het proces dat steeds duidelijker een politiek karakter krijgt: 'De aanklager heeft op dit moment nog geen zaak en de vraag is of zij het ooit zal krijgen'.  Een voormalig kroongetuige, kapitein Dragan, die voor de Serviërs in de Kraijina vocht, maakt zich boos over het internationaal oorlogstribunaal voor ex-Joegoslavië: 'Zij maken een held van hem, en dat is nog wel het ergste'.

VPRO 20030928 -  De aanklager van het Joegoslavië Tribunaal heeft in de zaak Milosevic, die nu ruim anderhalf jaar bezig is, ruim 250 getuigen opgeroepen.  Ondanks dit grote aantal getuigen menen critici dat hoofdaanklager Carla del Ponte nog altijd geen zaak heeft.  En rechter May zou haar veel te veel ruimte geven in de procesgang, aldus dezelfde critici.
Na een grondige analyse van duizenden pagina's transcript van het proces, komt De Putter tot de conclusie dat de aanklager met enige regelmaat getuigen manipuleert en vermeende misdadigers levenslange immuniteit geeft 'in ruil voor' belastende verklaringen tegen Milosevic.
Nadat eerst vruchteloos is geprobeerd met 'kleine' getuigen Milosevic's betrokkenheid bij het bevel tot de wreedheden in Kosovo, Bosnië en Kroatië te bewijzen, heeft de aanklager dit voorjaar een nieuwe koers gekozen.  De getuigen komen nu vooral uit de directe kringen rondom de voormalige president Milosevic.
Het wordt duidelijk dat de aanklager van het Tribunaal lijkt te beschikken over vergaande bevoegdheden als het gaat om het afnemen van getuigenverklaringen.  Alles lijkt erop gericht en veel lijkt geoorloofd om Milosevic te veroordeeld te krijgen.
Het blijkt dat Milosevic in staat is tijdens verhoren getuigen te ontmaskeren die door de aanklager zijn geprepareerd.  Verder trekt een bonte stoet oorlogsmisdadigers en criminelen voorbij die meewerken aan de nieuwe koers van het Tribunaal en in ruil voor hun getuigenis levenslange immuniteit en een nieuwe identiteit krijgen.
Maar niet elke getuige is gevoelig voor het aanbod van levenslange immuniteit.  Kapitein Dragan wenst geen gebruik te maken van de beschermende maatregelen die door het Tribunaal worden aangeboden.  Dragan stelt terecht wie het Tribunaal het recht geeft om oorlogsmisdadigers te beschermen tegen toekomstige vervolgingen.

VPRO 20040620 -  De verdediging is aan zet.  Het oordeel over de voormalige president van Joegoslavië lijkt nog steeds unaniem: Milosevic is schuldig en zal zich moeten verantwoorden voor zijn daden.  Maar hoe sterk is de zaak?
De Putter spreekt in 'De zaak Milosevic vervolgd' met Branislav Tapuskovic, een van de drie 'amici curiae', ooit door het tribunaal aangewezen om toe te zien op een eerlijk proces.  Tapuskovic schreef met zijn twee mede-amici een aanbeveling aan het Hof om veel van de aanklachten en zeker de zware, zoals genocide en deportatie, wegens gebrek aan bewijs te laten vallen.
Liet deel 1, 'De zaak Milosevic', vooral de aanklagers aan het werk zien, ondertussen staan we aan de vooravond van Milosevic' ronde.  De verwachting is dat het proces in juli [2004] wordt voortgezet.  In 'De zaak Milosevic vervolgd' vertelt advocaat Ognanovic hoe de strategie van de verdediging van en door Milosevic er uit zal komen te zien.  Verder een terugblik met de 'highlights' van de eerdere uitzendingen, aangevuld met de getuigenis van Lord Owen, die de verantwoordelijkheid van Slobodan Milosevic voor de misdaden in Bosnië betwijfelt.